1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych
2 Remont kanalizacji – przyłączy do budynków mieszkalnych ADM 1 i 2
3 Remont lokali mieszkalnych w zasobach ZGM
4 Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach ZGM
5 Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach  ZGM
6 Malowanie klatek schodowych w budynkach ADM 1
7 Malowanie klatek schodowych w budynkach ADM 2
8 Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 14
9 Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 6
10 Malowanie klatki schodowej  w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 12 e ( po pożarze)
11 Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusławskiego 9
12 Remont terasu w Przedszkolu „Skrzat” przy ul. Dąbrówki w Rybniku.
13 Remont dachu budynku przy ul. Rudzkiej nr 25 w Rybniku
14 Remont dachu budynku przy ul. Przemysłowej nr 19 w Rybniku.
15 Remont dachu budynku przy ul. Przemysłowej nr 21 w Rybniku.
16 Naprawa elewacji budynków mieszkalnych ADM 1 i 2
17 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 409 w Rybniku.
18 Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 2 w Rybniku.
19 Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 2  w Rybniku.
20 Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 10  w Rybniku.
21 Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach mieszkalnych przy ul. Patriotów 4,8,12 i Bogusławskiego 9 w Rybniku.
22 Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynkach mieszkalnych i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań w budynkach ADM 2
23 Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku.
24 Podłączenie budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku do kanalizacji sanitarnej.
25 Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. G.Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstanie 8 lokali  socjalnych
26 Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Kościelnym 1 w Rybniku
27 Termomodernizacja budynku, adaptacja strychu na mieszkanie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.
28 Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Zgrzebnioka 4  w Rybniku
29 Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 14 w Rybniku.
30 Docieplenie ściany budynku ( w części mieszkalnej )  przy ul. Sportowej nr 115 w Rybniku.
31 Docieplenie  ścian mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10/10 w Rybniku
32 Modernizacja instalacji c.o.  i c.w.u. w budynku Działu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50 b w Rybniku wraz z dociepleniem i wymianą stolarki
33 Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Działu Gospodarczego ZGM przy ul. Pod Lasem 50 b w Rybniku.
34 Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5 w Rybniku.
35 Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 23 w Rybniku.
36 Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic, wymiana stolarki okiennej  oraz zagospodarowanie terenu  budynku mieszkalnego  przy ul. Rymera 42 w Rybniku.
37 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bogusławskiego 2c/2 w Rybniku.
38 Uszczelnienie przewodów kominowych.