1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych
2 Remont kanalizacji – przyłączy do budynków mieszkalnych ADM 1 i 2
3 Remont lokali mieszkalnych w zasobach ZGM
4 Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na etażowe gazowe będących w zasobach ZGM
5 Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach  ZGM
6 Malowanie klatek schodowych w budynkach ADM 1
7 Malowanie klatek schodowych w budynkach ADM 2