Witamy na stronach
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Przedmiotem działalności ZGM jest:

 1. Zarządzanie budynkami komunalnymi i przylegającymi terenami przydomowymi w imieniu gminy Rybnik, a w szczególności:
  • prowadzenie eksploatacji budynków, wnętrz osiedlowych i terenów przynależnych,
  • przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym konserwacji, napraw i remontów budynków oraz mieszkań w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
  • prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • obsługa najemców lokali w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych,
 2. Wykonywanie zadań zleconych przez gminę Rybnik, w tym:
  1. zadań z zakresu administracji publicznej,
  2. zadań wynikających z ustawy o własności lokali.

Numer NIP i REGON

  • NIP: 642-314-73-63

  • REGON: 27 15 05550

 Godziny przyjmowania stron przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

  • wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00
  • czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00

   (po wcześniejszym umówieniu się osobiście lub telefonicznie)