Wykaz lokali socjalnych

Prezydent Miasta Rybnika wydziela z zasobu mieszkaniowego lokale socjalne, którymi mogą być lokale mieszkalne o obniżonym standardzie.

Lokal socjalny powinien:

  1. nadawać się do zamieszkania ze względu na stan techniczny,
  2. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby urządzenia te znajdowały się poza budynkiem;
  3. posiadać naturalne oświetlenie i sprawną instalację elektryczną;
  4. być wyposażony w sprawne urządzenie grzewcze i urządzenie do gotowania posiłków;
  5. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 10 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Wynajmujący nie jest zobowiązany do zainstalowania w lokalu socjalnym innych niż w/w urządzeń technicznych.