Rybnicka Kampania Informacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z myślą o naszych lokatorach.

Zwracamy się z apelem, pamiętaj o wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z umowy najmu mieszkania, czyli płaceniu co miesiąc regularnie czynszu po to, aby nie ponosić prawnych konsekwencji w postaci eksmisji z zajmowanego mieszkania i nie popaść w finansowe kłopoty.

Ludziki Ju po mnieKiedy nie zapłacisz jednego czynszu jeszcze nie odczuwasz, że masz już poważne problemy, na Twoim koncie zaczyna już rosnąć zadłużenie: niezapłacony w terminie czynsz i odsetki. ZGM pomaga bo przypomina, że nie zapłaciłeś bieżącego czynszu i wysyła informację o tym, że nie ma wpłaty na Twoim koncie lokatora, w celu przypomnienia Tobie o tej czynności i wykonaniu wpłaty.

Kiedy Twoja zaległość powiększa się i jesteś już winien 3 miesięczne opłaty czynszowe zaczyna działać nasz DW. DW na początku wysyła do Ciebie zaproszenie na mediację lub rozmowę. Jeżeli nie zareagujesz Twoja zaległość będzie wzrastała, bo poza 3 miesięcznym długiem za czynsz dodatkowo naliczane są odsetki.

Następnie DW wysyła pismo do Ciebie informujące o stanie zadłużenia Twojego konta czynszowego (wzywa cię do zapłaty) i zaprasza po raz kolejny na mediację - cały czas dodatkowo rosną Twoje odsetki.
Kiedy nadal nie płacisz za czynsz i sytuacja ta trwa kolejne 3 miesiące - to już 6 zaległych opłat czynszowych. Do Twoich drzwi zapuka Administrator - po to by pomóc Ci w Twojej sytuacji i poinformować Cię osobiście o Twoich problemach. Być może straciłeś pracę i nie wiesz, że możesz starać się o dodatek mieszkaniowy, być może masz problemy ze zdrowiem lub inne.

ZGM pomaga dlatego „Zapraszamy na mediację” pomożemy Ci tak abyś skorzystał z „ Programu pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych wobec gminy”.

Ale kiedy nie płacisz czynszu już 12 miesięcy i nie kontaktujesz się z nami zaczynają się tragiczne później w skutkach konsekwencje i to nie tylko finansowe. Możesz stracić prawo do lokalu lub co gorsze być z niego eksmitowany.

Po 12 miesiącach masz 12 niezapłaconych opłat czynszowych i potężną kwotę odsetek do zapłacenia. ZGM wysyła wezwanie do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy najmu z miesięcznym terminem do uregulowania zaległości czynszowej wraz z odsetkami.

NIE POZWÓL ABY KOLEJNE PROCEDURY ZRUJNOWAŁY TWOJE ŻYCIE - NIE BAGATELIZUJ NASZYCH ZAPROSZEŃ NA MEDIACJE

1.Wezwanie do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy najmu z 1- miesięcznym terminem.
jak nie zareagujesz i nie przyjdziesz na mediację ZGM zmuszony jest wypowiedzieć Ci umowę najmu

2.Wypowiedzenie umowy najmu - po wypowiedzeniu umowy powinieneś opuścić lokal w przeciągu 1 - miesiąca.
jak nie zareagujesz i nie przyjdziesz na mediację ZGM zmuszony będzie wysłać do Ciebie wezwanie do opuszczenia lokalu, dodatkowo naliczamy Ci kolejne koszty związane z odszkodowaniem za zajmowane bezprawnie mieszkanie i odsetki od niezapłaconych opłat czynszowych. Twoje zadłużenie rośnie w astronomicznym tempie i nie masz już dachu nad głową

3.Wezwanie do opróżnienia i opuszczenia zajmowanego lokalu i naliczenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.
jak nie zareagujesz i nie przyjdziesz na mediację ZGM przekaże sprawę do Sądu.

4.Przekazanie sprawy do Sądu o opróżnienie i opuszczenie zajmowanego lokalu.
jak nie zareagujesz i nie przyjdziesz na mediację w tym czasie nadal rośnie Twoje zadłużenie ( odszkodowanie x ilość miesięcy x odsetki + koszty sądowe min. 680,00 zł)

5.Wyrok o eksmisję bez uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego pozbawia Cię dachu nad głową lub troszkę lepsza sytuacja wyrok o eksmisję z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego, ale wówczas czeka Cię przeprowadzka do zaproponowanego przez ZGM lokalu socjalnego, co związane jest z kolejnymi kosztami i problemami.
dodatkowo obowiązują Cię jeszcze koszty uzyskania klauzuli wykonalności 126,00 zł jak nie zareagujesz i nie przyjdziesz na mediację, ZGM zmuszony będzie uruchomić egzekucję komorniczą

6.Ostateczne wezwanie do wyprowadzki z lokalu - termin 7 dni.
jak nie zareagujesz i nie przyjdziesz na mediację proces egzekucji rozpocznie się

7.Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - opłata stała w wys. 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą izbę czyli 1370,00 zł + 23%VAT.
Drogi lokatorze zostałeś bez dachu nad głową lub w lokalu socjalnym z ogromnym zadłużeniem i nakazem zapłaty. Jaka to kwota, poniżej pokazujemy przykład.

Przykład: Masz lokal dwupokojowy z opłatą czynszową ok. 400,00 zł miesięcznie i nie zapłaciłeś czynszu przez 12 miesięcy
400,00 zł + odsetki 7% x 12 miesięcy = 4982,89 zł to Twoje zadłużenie.
Po wypowiedzeniu umowy najmu doliczamy wszystkie kolejne miesiące korzystania z lokalu bezumownie i odsetki, to może być nawet dodatkowo około 12 miesięcy i Twój dług się powiększył. Wynosi kwotę 10301,62 zł.
Do tego dodać trzeba odsetki z uzyskanego nakazu zapłaty np. za 1 kolejny rok trwania zadłużenia i Twojej bezczynności to dodatkowa kwota 721,11 zł + koszty sądowe 3729,00 zł + koszty uzyskania klauzuli wykonalności 126,00 zł. Za ponad 2 lata Twojej bezczynności musisz zapłacić 14877,73 zł to ogromna kwota pieniędzy, ale również w ciągu tych dwóch lat doprowadziłeś do utraty lokalu mieszkalnego.
Jeżeli i w tym momencie nie podejmiesz żadnych działań mediacyjnych z ZGM, to dodatkowo spotka Cię i Twoich współlokatorów nieprzyjemne doświadczenie życiowe związane z eksmisją (koszty wyroku 680,00 zł + 126,00 zł) w obecności komornika, co obciąży Twoje zadłużenie kwotą 1370,00 zł + 23%Vat za każdą izbę w mieszkaniu.
To już kwota 19 053,93zł.

Spłacić takie wysokie zadłużenie to często wysiłek ponad możliwości lokatora lub obciążenia dzieci i współlokatorów.