Szanowny Lokatorze,

Zadłużenie najemców mieszkań gminnych od dawna jest problemem całego kraju. Szczególnie w ostatnich latach znacznie się pogłębiło za sprawą kryzysu gospodarczego, bezrobocia i innych czynników. Problem uiszczania gminie należnych opłat z tytułu wynajmowania mieszkania dotyczy obecnie wszystkich miast w Polsce i nasze miasto nie jest tu wyjątkiem.

Wynajmując mieszkanie trzeba się liczyć z obowiązkiem regulowania w terminie opłat za korzystanie z mieszkania i za zużyte media. Obowiązek ten jest powszechnie znany, ale nie każdy się z niego należycie wywiązuje, usprawiedliwiając się brakiem odpowiednich środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Niektórzy z nas nie potrafią poradzić sobie z sytuacją zadłużeń wobec różnych wierzycieli, w której znaleźli się na skutek bardziej lub mniej przejściowych trudności finansowych. System wprowadzonych przed laty dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę osobom
niezamożnym okazuje się pomocą niewystarczającą.

Długi rosną i sytuacja staje się dramatyczna!

Z myślą o naszych lokatorach - ZGM przygotował dla najemców mieszkań gminnych pakiet rozwiązań „Program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych wobec gminy”, mający na celu umożliwienie spłacenia wobec gminy długu wynikającego z nieterminowych opłat czynszowych lub ich braku.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - DW można rozpocząć mediacje i skorzystać z systemu pomocy otrzymując najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji. Lokator może skorzystać z jednej propozycji pomocy, lub skorzystać z kilku rozwiązań jednocześnie np.: odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego lub/i rozłożenie zadłużenia na raty, zamiany mieszkania na inne z niższym czynszem, odroczenia spłaty zadłużenia lub też skorzystać z obniżki czynszu czy dodatku mieszkaniowego, który można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

1.Wszystkim zadłużonym najemcom proponujemy możliwość zawarcia ugody o rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego lub jego części w której ilość rat i ich wysokość dostosowana zostanie do możliwości finansowych dłużnika w drodze przeprowadzonych mediacji przez specjalnie powołane do tego zespoły pracowników ZGM.

2.Dla osób, które w żaden sposób nie mogą spłacać długu czynszowego, proponujemy nowatorski program odpracowania powstałych zaległości.

3.Wszystkim tym najemcom, którzy nie będą zainteresowani wymienionymi powyżej formami wychodzenia z zadłużenia, proponujemy złożenie deklaracji zamiany zajmowanego mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu. Prowadzony przez ZGM bank zamian zapewni jak najdalej idącą pomoc w znaleziLudziki nie takie straszne odpracowanieeniu kontrahenta do zamiany, z uwzględnieniem możliwości spłaty długu.

4.Dla najemców o niskich dochodach możemy zaproponować obniżkę czynszu.

5.Dla najemców z problemami przejściowymi w spłacie należności czynszowych odroczenie spłaty zadłużenia.

6.Najemca może liczyć również w ZGM, że Dział Windykacji czy Administracja, doradzi Ci jak złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o dodatek mieszkaniowy oraz dodatek na media.

„Program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych” jest dużą pomocą i wsparciem z którego może skorzystać pod pewnymi warunkami prawie każdy lokator ZGM.

Zachęcamy zadłużonych lokatorów ZGM do skorzystania z „Programu pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych wobec gminy”.
Umów się na mediacje Dział Windykacji tel. 32 429 48 88 lub 32 429 48 79 lub 32 429 48 98.